Dr. Ali Sahan Klinik
Dr. Ali Şahan Online

Datenschutzbestimmungen

İşbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunuzu ve kişisel verilerinizin burada belirtilen şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi kabul etmektesiniz.

İşbu Gizlilik Politikası’nda Özel Dr. Ali ŞAHAN Polikliniği (Solaser Lazer Epilasyon Ltd. Şirketi) tarafından işletilmekte olan https://www.dralisahan.com internet sitesi (“Site”)/Mobil uygulama işletilmesi sırasında Site/Mobil uygulama kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Özel Dr. Ali ŞAHAN Polikliniği (Solaser Lazer Epilasyon Ltd. Şirketi) ile paylaşılan veya Özel Dr. Ali ŞAHAN Polikliniği (Solaser Lazer Epilasyon Ltd. Şirketi), Veri Sahibi’nin Site’nin kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartlara yer verilmiştir. İşbu Gizlilik Politikası değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.

Özel Dr. Ali ŞAHAN Polikliniği (Solaser Lazer Epilasyon Ltd. Şirketi) işlediği kişisel verileriniz aşağıda belirtilen şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ’na (Kanun) uygun olarak kategorize edilmiştir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

Özel Dr. Ali ŞAHAN Polikliniği (Solaser Lazer Epilasyon Ltd. Şirketi) ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Site ’den ve Site üzerinden veya Mobil uygulama üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanabilmeniz için, Site ’ye üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi, üyelik kaydına ilişkin güncellemelerin yapılması, Özel Dr. Ali ŞAHAN Polikliniği (Solaser Lazer Epilasyon Ltd. Şirketi) sunduğu ve Site üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi yeni hizmetlerin tanıtılması ve bu doğrultuda tarafınıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve uygulanması, Özel Dr. Ali ŞAHAN Polikliniği (Solaser Lazer Epilasyon Ltd. Şirketi) ve Özel Dr. Ali ŞAHAN Polikliniği (Solaser Lazer Epilasyon Ltd. Şirketi) ile iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması ve bu kapsamda tarafınıza gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve bu faaliyetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenebilir. Söz konusu kişisel bilgiler sizinle iletişime geçmek veya Site ’deki veya Mobil uygulama üzerindeki deneyiminizi iyileştirmek (iletişim yönetimi sürecinin yönetilmesi, memnuniyet araştırmalarının yapılması vb.) amacıyla kullanılabileceği gibi, şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, kimliğiniz ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma ve veri tabanı oluşturma amacıyla da kullanılabilecektir. Söz konusu bilgiler Özel Dr. Ali ŞAHAN Polikliniği (Solaser Lazer Epilasyon Ltd. Şirketi) tarafından profilleme ve analiz amaçlarıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla sizlerle ile iletişime geçilebilecektir. Özel Dr. Ali ŞAHAN Polikliniği (Solaser Lazer Epilasyon Ltd. Şirketi) ayrıca, Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi olarak sizlerin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları belirtilmiştir; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Veri Sahibi ile Özel Dr. Ali ŞAHAN Polikliniği (Solaser Lazer Epilasyon Ltd. Şirketi) arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Özel Dr. Ali ŞAHAN Polikliniği (Solaser Lazer Epilasyon Ltd. Şirketi) hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Veri Sahibi ’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri Sahibi ’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Özel Dr. Ali ŞAHAN Polikliniği (Solaser Lazer Epilasyon Ltd. Şirketi) meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarıdır.

Yukarıda da belirtildiği üzere Özel Dr. Ali ŞAHAN Polikliniği (Solaser Lazer Epilasyon Ltd. Şirketi), çerez (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Site’nin Veri Sahibi tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak Site’nin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitelerini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler

Özel Dr. Ali ŞAHAN Polikliniği (Solaser Lazer Epilasyon Ltd. Şirketi) kişisel verilerinizi ve bu kişisel verileriniz kullanılarak elde edilen yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası altında belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için, iş ortaklarımıza ve hizmetlerinden faydalandığı tedarikçiler ile üçüncü kişilere anonim veya sınırlı veri aktarımı yapılabilmekle bu durumlarda ayrıca onay alınabilmektedir.

Özel Dr. Ali ŞAHAN Polikliniği (Solaser Lazer Epilasyon Ltd. Şirketi) kullanıcı deneyiminizin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), güvenliğinizin temin edilmesi, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası ’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için e-mail ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri Sahibi olarak, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğinizi kabul edersiniz.

Veri Sahibi olarak, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinizin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğinizi taahhüt edersiniz. Güncel bilgileri sağlamamış olmanız halinde Özel Dr. Ali ŞAHAN Polikliniği (Solaser Lazer Epilasyon Ltd. Şirketi) herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Veri Sahibi olarak, herhangi bir kişisel verinizin Özel Dr. Ali ŞAHAN Polikliniği (Solaser Lazer Epilasyon Ltd. Şirketi) tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmanız halinde Site’nin veya Mobil uygulamanın işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul eder ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun size ait olacağını beyan edersiniz.

Özel Dr. Ali ŞAHAN Polikliniği (Solaser Lazer Epilasyon Ltd. Şirketi) ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca ve Özel Dr. Ali ŞAHAN Polikliniği (Solaser Lazer Epilasyon Ltd. Şirketi) ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır. Ayrıca, söz konusu kişisel verileriniz Özel Dr. Ali ŞAHAN Polikliniği (Solaser Lazer Epilasyon Ltd. Şirketi) ile aranızda doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere saklanabilecektir.

Özel Dr. Ali ŞAHAN Polikliniği (Solaser Lazer Epilasyon Ltd. Şirketi) ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda, Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun şartlar gözetilerek, asgari güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmaktadır.

Özel Dr. Ali ŞAHAN Polikliniği (Solaser Lazer Epilasyon Ltd. Şirketi), sizden elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır. Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Dr. Ali ŞAHAN uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır ve bu metinleri incelemenizi önermektedir.

Dr. Ali Sahan Klinik

Folge uns auf Instagram

Dr. Ali Sahan Gesichtsstyling

Folge uns auf Instagram

Dr. Ali Sahan Haarklinik

Folge uns auf Instagram
©2022 Dr. Ali Şahan. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Website wurde zu Informationszwecken erstellt und bietet keine Gesundheitsdienste an. Die Informationen auf der Website sollten in keiner Weise für die Diagnose und Behandlung von Patienten verwendet werden. Die gesamte Verantwortung, die sich aus der Nutzung des Inhalts dieser Website für Diagnose- und Behandlungszwecke ergibt, liegt beim Besucher. Es wird davon ausgegangen, dass die Besucher dieser Website diese Warnungen akzeptiert haben. Die verwendeten medizinischen Informationen, Diagnose- und Behandlungsgeräte ändern sich schnell. Eine Information, eine Methode oder ein Gerät kann innerhalb kürzester Zeit überholt sein. Darüber hinaus kann es in der Medizin verschiedene Techniken, Informationen und Anwendungen geben, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Der entscheidende Faktor bei der Diagnose und Behandlung ist die persönliche Erfahrung und Kompetenz des Arztes. Es ist möglich, unterschiedliche Meinungen zu ein und demselben Thema zu haben. Da die Informationen auf der Website nicht täglich aktualisiert werden können, sollte jede Information vom Besucher in Absprache mit seinem Arzt überprüft werden. Diese Website dient nicht zu Werbezwecken, sondern ausschließlich der Information der Besucher.