Dr. Ali Sahan Klinik
Dr. Ali Şahan Online

Text zur Erläuterung personenbezogener Daten


İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve Kanun kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Cinnah Caddesi No:112/A ÇANKAYA-ANKARA adresinde mukim Özel Dr. Ali ŞAHAN Polikliniği (Solaser Lazer Epilasyon Ltd. Şti.) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları dahilinde, aşağıda açıklanan kapsamda işliyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla, Ad, soyad, T.C. Kimlik numarası, kimlik belgesinde yer alan diğer bilgiler, ehliyet fotokopisinde yer alan bilgiler dahil kimlik bilgileriniz, E-posta, telefon numarası, cep telefonu, ev ve iş yeri adresi dahil iletişim bilgileriniz, Mobil uygulama veya internet sitesi ziyaretiniz üzerinden konum bilgileriniz, Özlük bilgileriniz, Müşteri işlem bilgileriniz, IP adresi ve internet sitesi giriş çıkış bilgileri dahil işlem güvenliği bilgileriniz, Kullanım alışkanlıklarınız ve geçmiş ürün/hizmet alımı bilgileriniz dahil pazarlama bilgileriniz; Görsel ve işitsel verileriniz, sayılan kişisel verilerinizi işliyoruz.

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işliyoruz:

Ürün ve/veya hizmetlerimizin sunulabilmesi ve satış süreçlerinin yürütülmesi, Ürün ve/veya hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi, İhtiyaçlarınız ve talepleriniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin güncellenmesi, özelleştirilmesi ve geliştirilmesi, Ürün ve hizmetlerimizdeki problemlerin çözülmesi, hata, sorun ve bugların tespit edilmesi ve bunların giderilmesi, Yeni ürün veya hizmetlerimiz, mevcut ürün veya hizmetlerimizdeki değişiklikler ile kampanyalarımız ve promosyonlarımız hakkında sizlerin bilgilendirilmesi, Ürün ve hizmetlerimiz hakkında size gerekli eğitimlerin ve bilgilendirmelerin verilebilmesi, Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi, Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması, İnternet sitesi üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, İnternet sitelerimizde ziyaretçilerimizin tecrübesini iyileştirmek, talep ve sorunları tespit etmek ve aramalarını hızlı sonuçlandırmak amacıyla çerezlerin yönetilmesi. (Daha detaylı bilgi için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz) Ticari faaliyetlerimizi yürütmeye devam etmek amacıyla iletişim bilgilerinizin güncellenmesi ve bu güncel bilgilerinizin ilgili kurumlarımız, şirketlerimiz, yüklenicilerimiz ve/veya tedarikçilerimize sağlanması, İş süreçlerinizi analiz ederek, ürün ve hizmetlerimizin süreçlerinize uygun olarak hale getirilmesi ve önerileriniz, istekleriniz ya da raporlarımız doğrultusunda iyileştirilmesi, tarafınızca yapılan herhangi bir şikâyetin  incelenmesi ve yanıtlanması, Yanlış ödeme yapanlara ödemenin iadesi işlemlerinin yürütülmesi, Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, sosyal medya ve iletişim süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, Cari kaydının açılması ve kaydının güncellenmesi ve müşteri ve iş ortaklarının nevi, unvan ve tür değişikliğinin yapılması, İş ortağı memnuniyetinin sorgulanması, İş faaliyetlerimizin yönetilmesi, yürütülmesi ve denetlenmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, Yazılımlarımızın ve sistemlerimizin güvenliğinin sağlanması ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Yasal mevzuatlara uyum sağlanmak ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesidir.

Kişisel verilerinizi, CCTV (Kapalı Devre Kamera Kayıtları), Çerezler (Cookies) ve benzer takip teknolojileri, Matbu ve elektronik form, Posta, kargo ya da kurye hizmetleri, Uzaktan erişim sağlayan programlar, Hizmet aldığımız firmalar, Diğer fiziki ve elektronik ortamlar, otomatik ve otomatik olmayan kanallar üzerinden toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları dahilinde, yukarıda belirttiğimiz amaçlar ile sınırlı olarak çalışanlarımız, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, tedarikçilerimiz, şirket temsilcisi ve hukuken yetkili vekillerimiz ve hukuken yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına aktarabiliyoruz.
 
Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve öğrenme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkına sahipsiniz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmekle birlikte, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.

Veri Sahibi Başvuru Formu

Dr. Ali Sahan Klinik

Folge uns auf Instagram

Dr. Ali Sahan Gesichtsstyling

Folge uns auf Instagram

Dr. Ali Sahan Haarklinik

Folge uns auf Instagram
©2022 Dr. Ali Şahan. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Website wurde zu Informationszwecken erstellt und bietet keine Gesundheitsdienste an. Die Informationen auf der Website sollten in keiner Weise für die Diagnose und Behandlung von Patienten verwendet werden. Die gesamte Verantwortung, die sich aus der Nutzung des Inhalts dieser Website für Diagnose- und Behandlungszwecke ergibt, liegt beim Besucher. Es wird davon ausgegangen, dass die Besucher dieser Website diese Warnungen akzeptiert haben. Die verwendeten medizinischen Informationen, Diagnose- und Behandlungsgeräte ändern sich schnell. Eine Information, eine Methode oder ein Gerät kann innerhalb kürzester Zeit überholt sein. Darüber hinaus kann es in der Medizin verschiedene Techniken, Informationen und Anwendungen geben, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Der entscheidende Faktor bei der Diagnose und Behandlung ist die persönliche Erfahrung und Kompetenz des Arztes. Es ist möglich, unterschiedliche Meinungen zu ein und demselben Thema zu haben. Da die Informationen auf der Website nicht täglich aktualisiert werden können, sollte jede Information vom Besucher in Absprache mit seinem Arzt überprüft werden. Diese Website dient nicht zu Werbezwecken, sondern ausschließlich der Information der Besucher.